U nacrtu dokumenta OHR-a predviđeno ukidanje jedne odredbe o vitalnom interesu

Uncategorized

 

Nacrt jednog dokumenta čiji je okvirni sadržaj jučer procurio u javnost, a čiju fotografiju objavljuje Klix.ba u vezi namjere Christiana Schmidta da nametne izmjene izbornog zakona izazvao je žestoke reakcije političke javnosti.

U dokumentu koji je u posjedu Klix.ba vidljivo je da se Schmidtov paket sastoji od dvije odluke, donošenje amandmana na Ustav Federacije BiH i amandmana na Izborni zakon Bosne i Hercegovine.

U smislu promjene Ustava Federacije BiH uvodi se cenzus od tri posto u smislu delegiranja zastupnika u Dom naroda FBiH, o čemu je već Klix.ba ranije pisao.

“Izmjena i dopuna kataloga vitalnog nacionalnog interesa ukidanjem odredbe o ‘bilo kojem drugom pitanju‘ koji se tretira kao VNI ako to tvrdi 2/3 bilo kojeg etničkog kluba”, stoji u dokumentu.

Također uvode se izmjene i dopune odredbe o pozivanju vitalnog nacionalnog interesa. S tim da o zahtjevima u tom smislu odlučuje Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda FBiH.

Po pitanju imenovanja Vlade Federacije BiH i predsjednika i dva potpredsjednika Federacije uvode se rokovi.

“Što se tiče imenovanja predsjednika i potpredsjednika, izmjene također uvode različite zahtjeve većine u svakom klubu, kao i prateći mehanizam ako se potrebna većina ne postigne u određenom roku”, stoji u dokumentu.

Također uvode se rokovi za odlučivanje u oba doma Pralmenta Federacije BiH.

Sudije u Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bit će odabrano od sudija Ustavnog suda FBiH.

“Urediti proceduru imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH uvođenjem roka i mehanizma za sprječavanje zastoja u slučaju neuspjeha predsjednika i dva potpredsjednika da pristupe imenovanju, ovlašćujući Dom naroda FBiH da imenuje sudije sa rang liste VSTV-a”, stoji u dokumentu.

Uvodi se hitno rješavanje pitanja imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH u zadanom roku i propisanom postupku.

Uvode se odredbe koje pojašnjavaju podjelu ključnih funkcija između konstitutivnih naroda i Ostalih.

Sve što bude promijenjeno u Ustavu FBiH bit će usklađeno sa Izbornim zakonom BiH.

Klix.ba saznaje da su u OHR-u iznenađeni žestinom reakcija političkih stranaka te je sada neizvjesno kako će Schmidt postupiti. Za koju god opciju da se Schmidt odluči dovest će se u neizavidnu poziciju.

Također, za Klix.ba je potvrđeno da je dokument kreiran u OHR-u te da je iznenadio mnoge u diplomatskim krugovima. Podršku Schmidtu su pružili Amerikanci i Britanci uz još neke ambasade, dok su Nijemci bili neodlučni, odnosno bili su bliže opciji da podrže smao nametanje tehničkih izmjena zakona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.