EVO KOJI Uslovi važe trenutno na granicama Bosne i Hercegovine!

Uncategorized

Vijeće ministara BiH je na sjednici koja je održana 26.05.2022 ukinulo pravilo covid potvrda za ulazak svih stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

UKINUTA COVID OGRANIČENJA ZA ULAZAK STRANACA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se ukidaju ranije donesene Covid restriktivne mjere za ulazak u BiH.

Odluka je donesena na osnovu podataka nadležnih zdravstvenih institucija o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u BiH već duži period, te zbog činjenice da je većina zemalja regije i svijeta ukinula sve mjere stranim državljanima za ulazak u njihove zemlje.

Znači na granicama Bosne i Hercegovine je sve isto kao i prije pojave koronavirusa.

Na ovaj način prestaje da važi ranija odluka o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu i njene izmjene objavljene u „Službenom glasniku BiH“, br. 57/20, 58/20 i 36/21.

gpamljevac.com

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.