Šta je potrebno za ući u Sloveniju,Uslovi na granicama Republike Slovenije

Uncategorized

Vlada Republike Slovenije je još 18. februara 2022 na 114. sjednici donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju uvjeta za ulazak u Republiku Sloveniju zbog suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Prema mišljenju stručne skupine ministra zdravstva, covid-19 se više ne smatra karantenskom bolešću i karantena se ukida, pa nema razloga za ograničavanje ulaska turista u Republiku Sloveniju.

Više nema ograničenja za ulazak u Sloveniju zbog covid-19. To znači da po ulasku u zemlju iz svih zemalja:

PCT stanje (prebolio, cijepljen, testiran) više nije potrebno
nema više preporuka za karantenu kod kuće.
Istekom uredbe Slovenija više nema posebna pravila ulaska u zemlju vezanih za covid-19.

Preporuke EU-a koje se odnose na dolazak iz trećih zemalja i provode se na vanjskoj schengenskoj granici i dalje su na snazi.

Vlada je na redovnoj sjednici 12. maja odlučila da se više ne mora ispunjavati PCT uslov unutar države:

korisnici i posjetioci bolničkih usluga,
korisnici i posjetioci pružalaca zdravstvenih usluga u okviru mreže javnih zdravstvenih usluga koje pružaju smještaj,
korisnici i posjetitelji usluga pružatelja socijalne zaštite i programa smještaja.
U skladu sa preporukama stručne grupe, upotreba zaštitnih maski pri kretanju i boravku u zatvorenom prostoru od strane zdravstvenih radnika i pružalaca usluga socijalne zaštite i programa koji obezbjeđuju smještaj ostaje i dalje obavezna.

gpmaljevac

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.